Press

MET ‘LIFE, DEATH & TELEVISION’ ZOEKT COLLECTIEF K.A.K. EEN UITWEG UIT DE IMPASSE VAN FAKE NEWS — TELEVISIE AAN DE MACHT (2018)
Ciska Hoet voor De Morgen

LIFE, DEATH & TELL-LIE-VISION — COLLECTIVITEIT, ENTERTAINMENT EN POLITIEK VOLGENS K.A.K. (2018)
Simon Baetens voor Etcetera

HEERLIJKE ZAPMARATHON (2018)
Gilles Michiels voor De Standaard

KAK, el colectivo teatral belga (2018)
Rocío Villar voor La Divina Proporcion

K.A.K., HET KUNSTCOLLECTIEF ZONDER HIËRARCHIE: “WE MOETEN EROP LETTEN DAT WE GEEN PRODUCTEN MAKEN” (2018)
Gilles Michiels voor Flanders DC

‘WIJ ZIJN EEN INSTITUUT EN EEN ANTI-INSTITUUT TEGELIJK’ (2018)
Gilles Michiels voor De Standaard

KOEKELBERGSE ALLIANTIE VAN KNUTSELAARS KRIJGT EIGEN K.A.K.-HUIS (2018)
VT voor Bruzz

DE WISSEL VAN DE MACHT — EEN NIEUWE KUNSTVISIE EN -PRAKTIJK WINNEN GESTAAG TERREIN (2017)
Wouter Hillaert voor Kunsttijdschrift Vlaanderen

ZE DOEN HET WEL ZELF. DE KOEKELBERGSE ALLIANTIE VAN KNUTSELAARS (2016)
Evelyne Coussens voor Ons Erfdeel