Déterrons K.A.K. Graaft op // PeriFeria Festival

e e n  b u i t e n -g e w o n e  g e b e u r t e n i s 

City3 nodigt K.A.K. uit om deze zomer opnieuw deel te nemen aan het PeriFeria FestivalPeriFeria 2019 trekt naar de Zuidrand van Brussel waar ze in het grensgebied tussen Sint­-Pieters-­Leeuw, Drogenbos en Vorst opnieuw een efemere collectieve herbestemming tot stand wil brengen.

K.A.K. zal op deze plek tussen stad, platteland en industrie een fictieve, mythische opgraving ensceneren naar het stort van de wereldtentoonstelling Expo58. 

Samen met hun Argentijnse vrienden van O.R.G.I.A.Teatro gaat K.A.K. – deze keer de Koekelbergse Archeologische Kring op zoek naar de restanten van een verloren wereld, de laatste resten van het vooruitgangsdenken, de vermeende glorie van de westerse beschaving…

Zijn er dingen die beter begraven blijven? Of stuiten ze misschien op een donkere toekomst die als een waarschuwing boven wordt gehaald? 

Video interview: Periferia zet mysterieuze vondsten Expo 58 in de kijker

vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 2019 
telkens om 15H en om 19H
in Dry Bush
(Grand’Route, 1620 Drogenbos)